Sprawozdawczość / analizy
(moduł CTR+)

Przejrzysta prezentacja informacji o korzystaniu z usług i ich kosztach w centralnym portalu internetowym.

Zsynchronizowane przedstawienie kosztów różnych operatorów/dostawców sieci dla ułatwienia kontroli kosztów.

Obszerne portfolio raportów do mapowania różnych wymagań.

Szczegółowe opcje analizy w celu kontroli kosztów i ich optymalizacji.

Wizualizacja rozwoju dla poszczególnych obszarów biznesowych.

Mapowanie struktur organizacyjnych charakterystycznych dla klienta.

Definicja dostępnej ziarnistości w odniesieniu do widocznego poziomu szczegółowości dla różnych profili użytkowników.

Integracja danych głównych klienta w celu wewnętrznej alokacji kosztów.

Elastyczna rozbudowa umożliwiająca integrację nowych dostawców sieci lub jednostek organizacyjnych firmy.

Integracja różnych formatów faktur w ustrukturyzowanych formatach plików elektronicznych.

Definicja stopnia anonimizacji w odniesieniu do danych osobowych.

Przetwarzanie danych zgodnie z wymogami DSGVO.

Oddzielna aplikacja pozwalająca na dostarczanie raportów o użytkownikach do użytkowników końcowych.

Określenie grupy osób upoważnionych do dostępu do systemu oraz administratorów upoważnionych do zarządzania nim.

Obsługa różnych metod uwierzytelniania.

Bezpieczny dostęp przez internet przy użyciu standardowych przeglądarek internetowych.