Przetwarzanie danych dotyczących faktur
(moduł CTR).

Przetwarzanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

Przetwarzanie ustrukturyzowanych informacji dodatkowych związanych z fakturą.

Szeroki audyt ksiąg rachunkowych, obejmujący różne aspekty.

Weryfikacja uzgodnionych warunków, określonych wartości progowych i dozwolonych usług.

Możliwe indywidualne, zorientowane na klienta dostosowania przetwarzania.

Przygotowanie protokołu testowego z prezentacją błędów i notatek.

Dalsze wewnętrzne obliczenia z wykorzystaniem własnych modeli taryfowych i cenowych w dowolnej formie.

Generowanie kompletnych elektronicznych plików rezerwacji.

Zapewnienie w formatach dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta dla systemów księgowych.

Przekazanie oryginalnych danych klientowi w celu archiwizacji.

Tworzenie wizualizacji PDF w oparciu o oryginalne dane.

Przygotowanie odpowiednich sprawozdań dotyczących kosztów/użytkowania w portalu sprawozdawczości.

Ocena danych zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami.

Możliwe jest uwzględnienie dalszych danych/źródeł rozliczeń.

Wyjaśnienie różnic w rozliczeniach z operatorem sieci.

Wyjaśnienie ewentualnych niezgodności danych z klientem.